III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. A. Hiolskiego

Utworzone: 25sierpnia2014

W dniach 18-24 sierpnia 2014 odbył się w Kudowie-Zdroju III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja Hiolskiego, na który zjechali młodzi śpiewacy z Polski, Austrii, Ukrainy, Rosji, Chile i Niemiec. Wielu startujących, trzy główne nagrody ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Kudowy-Zdroju. Już po raz drugi mieliśmy przyjemność obserwować te zmagania. W tym roku rejestrowaliśmy Koncert Finałowy konkursu oraz współrealizowaliśmy zdjęcia podczas zapisu telewizyjnego Koncertu Laureatów realizowanego przez TVP, użyczając również do tego zapisu naszego sprzętu.