ROZŁĄCZENIA w Stambule

Utworzone: 14czerwca2014

Reportaż Ro/Złączenia zrealizowany w oparciu o nasze zdjęcia z Turcji wyemitowany zostanie w TVP Wrocław 20 czerwca o godz. 20:30 i 22 czerwca o godz. 18:15. Zapraszamy!

2 maja w Galerii Kuad w Stambule otwarta została 1. część, a 5 czerwca o godzinie 18.00 2. część wystawy Ro/Złączenia zrealizowanej w Stambule podczas projektu zainicjowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki z okazji obchodów 600-lecia relacji między Polską a Turcją. 

OKiS i turecka Kuad Gallery miały zaszczyt uczestniczyć w obchodach i organizować (w maju i czerwcu 2014) wspólnie dwie wystawy, w których udział wzięło 31 artystów z Polski i Turcji. Tytuł Ro/Złączenia odnosił się z jednej strony do historycznych relacji pomiędzy Polską a Turcją, przechodzących przez szereg konfliktów. Z drugiej strony — do właściwości dzieł sztuki współczesnej, będących zarówno manifestacjami sprzeciwu wobec pewnych odziedziczonych wartości, jak i ofertą nowych postaw, dających nadzieję na zbliżenie wzajemnych idei, działań i osiągnięć.
Prace artystów z Polski i Turcji komentowały nie tylko historyczne relacje pomiędzy oboma krajami, ale także ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w obu krajach (transformacja polityczna, zmiany gospodarcze i zanik "kultur lokalnych"). Były też próbą krytycznego spojrzenia na to, co łączy i co dzieli oba kraje (stąd tytułowe "Ro/Złączenia").