TWOJA WIEDZA, TWOJA FIRMA. Zakończenie projektu.

Utworzone: 19września2013

17 września 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Twoja wiedza. Twoja firma. Zarzuć sieci współpracy", w którym 3 KROKI uczestniczyły jako partner w zespole wdrożeniowym. Temat przewodni spotkania brzmiał: "Współpraca nauki i biznesu na rzecz jakości życia Dolnoślązaków". Otwarcia konferencji dokonali: Pan Marek Woron ‐ Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, prof. Adam Jezierski - prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. inż. Jan Kudełko - wiceprezes Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Następnie Ewa Giemza - koordynator projektu - i Tomasz Siemież - koordynator sieci współpracy - przedstawili zaproszonych gości i uczestników konferencji oraz pokrótce omówili ideę i cel projektu. Po nich głos zabrała dr Bogna Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która podsumowała krótko projekt. Po krótkim wprowadzeniu i podsumowaniu projektu odbyły się trzy wykłady. Jako pierwsza głos zabrała dr Ewa Lisowska z SGH w Warszawie, która wygłosiła prelekcję pt. "Udział kobiet w nauce i biznesie", następnie głos zabrał prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej, który wygłosił konferencję pt. "Współpraca multidyscyplinarna dla jakości życia", a jako ostatnia prelegentka głos zabrała prof. Maria Straś-Romanowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która wygłosiła prelekcję pt. "Problematyka (poczucia) jakości życia współczesnego człowieka w perspektywie psychologii osobowej". Po przerwie Magdalena Ślazyk-Sobol i Paweł Przybylski omówili pracę swoich zespołów wdrożeniowych. Pierwszy z nich zajmował się kwestią pracoholizmu, a drugi telewizją dla seniorów. Na zakończenie odbyła się debata oksfordzka pt. "Czy w Polsce jest możliwa współpraca między nauką a biznesem?", w której uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i biznesu (po 4 osoby w każdym zespole), a rolę prowadzącego przejął dziennikarz Igor Borkowski.