PRZEMYSŁAW SALETA o podejściu do życia

Utworzone: 17października2013

Przemysław Saleta - To, że pochodzi się z małej miejscowości może być przewagą ale może i przeszkadzać, zależy jak człowiek to wykorzysta. Jeśli ktoś się załamuje i uważa, że nie ma równych szans to go to blokuje, natomiast prawda jest taka, że może to być dodatkową motywacją, wszystko zależy tylko od nas.

Podczas spotkania z młodzieżą w rodzinnej Bystrzycy Kłodzkiej Przemysław Saleta starał się przekazać młodym filozofię i metodologię zwycięstawa. Mistrz dzielił się wypracowanymi przez lata sposobami na motywację, strategię doążenia do celów i sposobami radzenia sobie z porażkami, wspólnymi dla sportu, biznesu i ścieżki naukowej. Więcej w naszym reportażu z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki już niebawem.