WSPÓŁTWORZYMY ZESPÓŁ WDROŻENIOWY PROJEKTU TWTF.PL

Utworzone: 13stycznia2013

Z końcem 2012 roku włączyliśmy się w prace projektu "Twoja Wiedza. Twoja Firma" realizowanego przy wsparciu finansowym UE. Wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyliśmy zespół wdrożeniowy, który zajmuje się obecnie opracowaniem studium możliwości wprowadzenia innowacyjnych wdrożeń we współpracy ośrodków nauki i biznesu, w obszarze jakości życia na Dolnym Śląsku. Nasze działania związane będą z aktywizacją środowiska seniorów z wykorzystaniem nowych mediów. Więcej o projekcie realizowanym pod patronatem m.in. Loży Dolnośląskiej Bussines Center Club na www.twtf.pl.